UTVIKLING AV BRANNTOMT

Tomta er på ca. 3 daa, beliggende i krysset mellom Ammerudveien og Ammerudgrenda i bydel Grorud, mellom atriumhusene og høyblokkene som er karakteristisk for Ammerud. Den nærmeste og mest umiddelbare referansen er en 4‑etasjes teglblokk som skiller seg ut fra resten av den etablerte bebyggelsesstrukturen i området når det gjelder plassering, skala og byggehøyde. Naboblokken i syd og ny bebyggelse danner en mer definert struktur på hjørnetomta i skjæringspunktet mellom småhus og blokker, og de kryssende veiene.

Prosjektet består av en lamellblokk i 5 etasjer, plassert parallelt og i høyde med naboblokken i syd, slik at det dannes et halvåpent, men skjermet gårdsrom. Det er en markant knaus med trær og grønn vegetasjon langs tomtens vestside som vil skjerme for støy fra Ammerudveien. Leilighetene har hovedorientering mot gårdsrommet, med balkonger mot sør. Parkering er i garasjekjeller under bebyggelsen.

Felix Arkitekter har jobbet med prosjektet fra reguleringsplan til ferdigstillelse.

30 LEILIGHETER I BLOKK

Sted Ammerud, Oslo
Størrelse  ca. 2500 m² BRA
Status  Ferdigstilt
Oppdragsgiver  Arja Eiendomsutvikling AS
Type prosjekt  Bolig, regulering, byggesak

Ammerudgrenda 1
Ammerudgrenda 1
press to zoom