AMTMANN MEINICHS GATE 12

DET GLADE KVARTAL

 

Prosjektet ligger i en eldre kvartalsbebyggelse på Sandaker, og en forutsetning var at den nye bebyggelsen skulle integreres i eksisterende bebyggelsesstruktur.

De eldste bygningene i kvartalet er bevart, og kontrasten mellom nytt og gammelt skaper en arkitektonisk spenning. Den gamle bebyggelsens sidefløy danner sammen med nybygget et felles indre gårdsrom. Bebyggelsen trappes gradvis opp mot Brettevilles gate. Boligene er dels organisert med trapperom, dels som altangangsboliger med trapp i hver ende av det indre gårdsrommet og en heis i midten.

Svalgangene varierer i bredde slik at det dannes små sittekroker med utsikt til gårdrommet. Leilighetsplanene er utformet ut fra prinsippet om best mulig utnyttelse for de ulike romfunksjonene, og gode oppholdsarealer. Boligene har hovedsakelig åpne kjøkkenløsninger. De typiske tre-roms leilighetene er gjennomgående. 

Materialbruken i fasadene består av puss på isolasjon på gatesiden, og platekledning mot svalgangene. Blokk B er utført med pusset fasade rundt hele huset. De inntrukne etasjene og karnappene er kledd med trepanel. Fargen på pussen er hvit med en varm brytning. Mot svalgangen er det valgt en gul/rød tone for å gi en varm virkning mot felles gårdsrom. De korrugerte stålplatene er galvaniserte eller malt blygrå.

112 LEILIGHETER

Sted  Sandaker, Oslo
Størrelse  ca. 15.000 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2005
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig

Amtmann Meinichs gt. 12
Amtmann Meinichs gt. 12

Flyfoto

press to zoom