1367_2020-11-04.JPG
BISPEVIKA B6a og B6b

Vandkunsten Architects vant i 2012 konkurransen om å tegne nye boliger og næring på to tomter i Bispevika.

Felix Arkitekter har vært engasjert som ansvarlig søker for prosjektet. Nå er første felt med 9 punkthus snart helt ferdig, og det bor folk i 215 leiligheter, du kan kjøpe doughnuts og kaffe, bade fra brygga og leke på Stasjonsallmenningen. Prosjektet skiller seg virkelig ut ifra andre moderne bygg i området, med de skiferkledde fasadene, varierte takformer, uteplassene med direkte tilgang til kajakken, og de intime mellomrommene med vann mellom husene.

Det jobbes nå med rammesøknad for neste felt, som vil ha samme karakteristiske arkitektoniske utforming. Både Vandkunsten Architects og Felix Arkitekter fortsetter i rollene som henholdsvis arkitekt og ansvarlig søker. Landskapsarkitekt er Grindaker AS.

NYE BYROM OG BOLIGER VED STASJONSALLMENNINGEN

Sted Bispevika, Oslo 

Størrelse  ca. 24.000m2 BRA for feltet B6a
Status  Felt B6a ferdigstilles etappevis siste kvartal 2020/første kvartal 2021. Felt B6b er under planlegging
Oppdragsgiver Oslo Sentrum Utvikling A/S 
Type prosjekt  Ansvarlig søker 

press to zoom