BITERUD B3/BITERUDHAGEN

MODERNE ARKITEKTUR I GRØNNE OMGIVELSER

Biterudhagen består av 32 rekkehus, 4 eneboliger i kjede og 6 leiligheter. Garasjeanlegget er under bakkenivå slik at man får et trygt og bilfritt bomiljø mellom husene. De kjedede eneboligene har egne carporter mellom boligene. Gangveier sikrer god forbindelse mellom gamle og nye boligområder, til skolevei og skogsstier.

Tomta er tidligere beitemark tilhørende Biterud gård, og ligger i umiddelbar nærhet til marka. Bebyggelsen er tilpasset terrenget og den verdifulle vegetasjonen rundt. Hver hustype er utviklet for den spesifikke terrengsituasjonen.

Boligene er strategisk plassert for å gi best mulig solforhold og skjermede uteplasser for alle, med store vindusflater mot naturen omkring. Boligene er utformet med et moderne formspråk og solid materialvalg. Fasadene har avdempede farger, og variasjon mellom stående og liggende panel fremhever den volumetriske oppbygningen.

Felix Arkitekter har jobbet med prosjektet fra reguleringsplan til ferdigstillelse.

Alle boligene er solgt: Axer Eiendom – Biterudhagen

32 REKKEHUS, 4 ENEBOLIGER I KJEDE OG 6 LEILIGHETER

Sted Biterud, Asker
Størrelse  5000 m2 BRA
Status  Ferdigstilt
Oppdragsgiver  Axer Eiendom AS
Type prosjekt  Bolig, Rekkehus m. fl.

Foto  Tove Lauluten

Biterud B3
Biterud B3

Kjedehus

press to zoom