BONDIHAGEN B1 - B3

LEILIGHETER OG OMSORGSBOLIGER

Bebyggelsen i Bondihagen ligger i et skrånende, vestvendt terreng. Husene er gruppert omkring et felles grøntareal som er opparbeidet med sitteplasser for voksne og lekeområde for barn.

B1, B2 og B3 har forskjellig utforming i plan og høyder, men boligområdet har en helhetlig materialbruk der gjennomgangstemaet er tegl i ulike lyse valører, med innslag av trepanel og stål.

 

Prosjektet for Asker kommune (B3) består av 21 leiligheter med tilhørende fellesarealer, organisert som bokollektiver. Bygningen er i 6 etasjer, og øverste etasje er inntrukket. Den typiske boligetasjen inneholder 4 leiligheter gruppert omkring felles oppholdsrom/kjøkken. Leilighetene som stort sett har et bruksareal mellom 36 og 40 m², er tilpasset rullestolbrukere og for øvrig planlagt i henhold til Husbankens retningslinjer for omsorgsboliger.

93 LEILIGHETER FORDELT PÅ TRE BYGG

Sted Asker
Status  Ferdigstilt 2009
Oppdragsgiver Backe Prosjekt AS
Type prosjekt  Regulering, bebyggelsesplan, rammesøknad, detaljprosjektering

Bondihagen B1 - B3
Bondihagen B1 - B3
press to zoom