FAGSTADLIA 

TUNBEBYGGELSE I EKSPONERT LANDSKAP

Fagstadlia ligger i Nordre Ål ved et fortidsminne som knytter seg til en ca. 2000 år gammel bosetting. Bebyggelsen ligger sentralt både til byen og naturen.

Etter vunnet arkitektkonkurranse i 2002 ble reguleringsarbeidet satt i gang. Planen ble sluttbehandlet i Lillehammer kommune sommeren 2004.

Planforslaget er bygd opp med utgangspunkt i et fleksibelt boligtun, som er en basisenhet med variasjoner, gjentatt i ulike sammensetninger av rekkehus-, kjedehus-, tomanns- og eneboliger. Økonomisk infrastruktur er en viktig premiss. Planområdet kan på ulike måter deles i byggetrinn, der hvert trinn kan få en variert boligsammensetning. Organisering og utbyggingsform gir grunneier mulighet for valg mellom opparbeidelse av enkelttomter eller samarbeid med en utbygger, felt for felt.

Felt A med 49 boliger utgjør prosjektets første byggetrinn. Byggetrinn 2 felt B2 med 30 boliger ble ferdigstilt i 2017. Det er sendt inn rammesøknad for felt C3-C4. 

Se Fagstadlia 3/ Felt B2

 

300 BOLIGER, BARNEHAGE OG FRIOMRÅDER

Sted Lillehammer
Størrelse  200 dekar
Status  Felt A  og B2 er ferdigstilt. Felt C3-C4 er under planlegging.
Oppdragsgiver Fagstadlia 3 AS v/ Jon Bjørstad
Type prosjekt  Reguleringsarbeid, boligprosjektering og landskapsarkitektur.

Fagstadlia
Fagstadlia
press to zoom