1609_Perspektiv 02_Final.jpg
FJELLHAMARVEIEN 

TRANSFORMASJON LANGS ELVA

Eiendommen inneholder i dag næringsbebyggelse med kontorer, bilverksted, bilforhandler og parkering for busser/biler. Eiendommen ligger helt på kommunegrensen nær jernbanen og fylkesvei 158 med avkjøring til Lørenskog, og beliggenheten gjør at eiendommen kan fungere som et markeringspunkt - en portal til Lørenskog.

Det foreslås kombinasjonsformål på tomta, der forretning opprettholdes i kombinasjon med nye boliger. En sokkeletasje med åpen butikkfasade mot Fjellhamarveien gir god eksponering for forretningen og bidrar til en mer urban gatesituasjon enn i dag. Blokkbebyggelse plasseres langs veien, og skjermer arealet mot elva. Det foreslås rekkehus med beliggenhet ved elva. 

Prosjektet er en mulighetsstudie for tomta, og det er sendt inn innspill til kommuneplanarbeidet for endret bruk og formål. 

LEILIGHETER OG NÆRING/KONTOR 

Sted Lørenskog 

Størrelse  ca. 7000m² BRA bolig og 1500m² BRA næring/kontor 
Status  Mulighetsstudie 
Oppdragsgiver Nedre Romerike Eiendom AS
Type prosjekt  Plan

Forslag til ny bebyggelse, sett fra fylkesvei 158 og ned Fjellhamarveien
Forslag til ny bebyggelse, sett fra fylkesvei 158 og ned Fjellhamarveien
press to zoom