FRITS KIÆRS VEI 23-33

6 REKKEHUS I SMÅHUSOMRÅDE

Tomten ligger syd-/vestvendt og har gode solforhold, men er støyutsatt på grunn av trafikk i Vækerøveien. Det ble foreslått to husrekker plassert langs nordre og østre tomtegrense. De to husene har hver 3 leiligheter, til sammen 6 boenheter. Plasseringen på tomta gir gode uteplasser for de enkelte boligene, og rammer inn et felles, sydvendt uteoppholdsareal. Løsningen gir plass for nedkjøring fra Frits Kiærs vei til kjellergarasje. Høydeforskjellen i terrenget legger til rette for underetasje på den østre husrekken, mens det vestre har en flatmarksløsning uten kjeller. Alle boliger er planlagt med takterrasse. For å skjerme felles uteoppholdsarealer på terreng skal det oppføres støyskjerm.

 

Området er regulert til byggeområde for bolig i Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by S-4220, 15.03.2006. Byggesøknaden er i tråd med gjeldende plan.

6 LEILIGHETER I REKKEHUS

Sted Ullern, Oslo
Størrelse  ca 331 m² BYA
Status  Overlevert 2017
Oppdragsgiver  Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig, prosjektering, byggesak

Frits Kiærs vei 29-33
Frits Kiærs vei 29-33

Frits Kiærs vei 29-33 3D: Voice/Eve Images

press to zoom