GREFSENLYST BARNEHAGE

LEK I SOLA

Barnehagen er en del av boligprosjektet Grefsenlyst, på Grefsenkollen i Oslo. Gode solforhold, utsikt mot byen og fjorden, og nærhet til marka gjør boligene attraktive for fremtidige beboere.

Barnehagen drar nytte av kvalitetene i nærområdet, med solrike utearealer og gode turmuligheter.

Barnehagen er tegnet som en del av boligstrukturen, men den offentlige bruken er understreket av mer glass i fasaden og tydelige inngangspartier.

Barnehagen er løst etter basestrukturprinsippet. Intensjonen er å gi mulighet til mange ulike typer aktiviteter, og avgrensede oppholdsarealer og rom som kan lukkes vil gjøre at støyproblematikken lettere kan håndteres. Denne organiseringen muliggjør også bruk av mellomrommene, så vel som rom tilpasset spesifikke formål. Erfaring viser at barn ofte bruker disse arealene som likeverdige lekeareal, som igjen genererer andre arenaer for samspill. Planlegging av innhold og organisering av rommene har skjedd i nært samarbeid med Kanvas Barnehager.

Fokuset i prosjekteringen er å gi barna så mye plass som mulig, samt en fleksibilitet gjennom flerbruk av rom og en oppdeling av utearealet etter ulike behov for lek og hvile.

Uterommene er delt opp i ulike soner for å romme variasjon i lek. Soveplasser ute er lagt i en avskjermet del av uterommet, delvis i terreng. Nivåforskjellen i terrenget tas opp av en rampe med flere funksjoner. Mot barnehagens soveareal fungerer den som en avskjerming. På undersiden av rampen er det lagringsmulighet, og mot enden er det lagt til en klatrevegg. Nivåforskjellen er perfekt for å kunne ake om vinteren.

Barnehagen har trinnfri atkomst både fra under- og førsteetasjen. I prosjekteringen har det vært fokus på å gi barna så mye areal som mulig, samtidig som behovene ved universell utforming tilfredsstilles.

BARNEHAGE MED KAPASITET TIL 50 BARN OG 80 BOLIGER

Sted Grefsenkollen, Oslo
Status  Ferdigstilt 2009
Oppdragsgiver UB Eiendomsutvikling (Backe Prosjekt AS og USBL)
Type prosjekt  Bolig og barnehage, konkurranse

Grefsenlyst barnehage
Grefsenlyst barnehage
press to zoom