HASLEVEIEN 10/PENGESKAPSFABRIKKEN

NYTT KVARTAL PÅ CARL BERNER

På Carl Berner i Hasleveien 10 planlegges det et kvartal med nye boliger og næringsarealer. Prosjektet skal i tillegg til å bygge nytt, ta vare på og inkludere det vernede teglsteinsbygget på tomta, Pengeskapsfabrikken. Pengeskapsfabrikken Viig&Vraalsen A.P.Foss A/S flyttet til Hasleveien i 1919 og hadde produksjon i lokalene frem til 1989.

 

To bygningskropper danner et halvåpent gårdsrom med adkomst fra Sinsenveien og Hasleveien i nord. Bygningskroppene skjermer gårdsrommet, og definerer gateløpet langs Sinsenveien. Under gårdsrommet er det næringsarealer. Det skal bygges et glasstak over passasjen mellom den vernede bygningen, næringsarealene under gårdsrommet og det nye bygget som følger Sinsenveien. Mot Sinsenveien åpnes fasaden opp med store glasspartier i 1.etasje og ny næringsvirksomhet vil bidra til å gi liv til gata.  

 

De nye byggene er utformet i kontrast til det vernede bygget, men samtidig i respektfull sammenheng med det gamle. Fasadene er brutt opp i vertikale felt, forskjøvet i forhold til hverandre, med inntrukne partier og ulike fargenyanser og materialitet. Balkongene ligger stramt plassert over hverandre, slik at de også danner vertikale elementer. Rytmen i det gamle teglbygget som har høye vertikale vindusfelt i hele fasadens lengde mot Hasleveien videreføres i ny bebyggelse.

 

Prosjektet rommer 85 leiligheter, fordelt på 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Det er store takterrasser på begge bygningene, og underjordisk parkeringskjeller. Under boligene og i det vernede bygget skal det etableres nytt nærsenter.

85 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted Carl Berners plass, Oslo
Størrelse  ca. 10 000  m² BRA
Status  Under bygging
Oppdragsgiver Urbanium AS
Type prosjekt  Bolig og næring, rehabilitering

Pengeskapsfabrikken
Pengeskapsfabrikken
press to zoom