REKKEHUS OG LEILIGHETER I LANDLIGE OMGIVELSER

 

Det er planlagt en fortetting av sentrumsområdet i Spikkestad, slik at Spikkestad kan utvikles til stasjonsby med en mer bymessig utforming. Planforslaget følger opp kommunens intensjoner og viser en utbygging av 51 boenheter, fordelt på 21 rekkehus og 30 leiligheter i to boligblokker.

 

Blokkbebyggelsen anlegges på et platå mot veien i nord, mens rekkehus plasseres i det skrånende terrenget. Bebyggelsen er orientert mot sørvest og har et stort, sammenhengende tun for lek og uteopphold sentralt plassert for alle boligene. Rekkehusene planlegges med varierende høyder i 2-3 etasjer og flatt tak, for å sikre et variert taklandskap med store takterrasser og grønne tak. Typologien og strukturen resulterer i en tett og lav bebyggelse for rekkehusområdet, som sammen med blokkbebyggelsen gir en harmonerende overgang mellom kulturlandskapet og den mer urbane sentrumsbebyggelsen som planlegges for Spikkestad.

BOLIGBYGGING NÆR STASJONSOMRÅDET I SPIKKESTAD

Sted Spikkestad

Størrelse  ca. 6500 m2 BRA-bolig.
Status  Planforslag til politisk behandling, avsluttet
Oppdragsgiver  Rondane Eiendom AS
Type prosjekt  Reguleringsplan

Industriveien
Industriveien

Illustrasjonsperspektiv tegnet av Felix Arkitekter

press to zoom