JOHAN SCHARFFENBERGS VEI 91-93

FRA LAGER TIL BOLIGER, FORRETNING/KONTOR OG BARNEHAGE

 

Området rundt Skullerud T-banestasjon har over tid endret seg fra jordbrukslandskap til et blandingsområde med mye næringsbebyggelse, i hovedsak preget av kontorbygg og lager. Over flere år har det pågått en fortetting med boliger omkring T-banestasjonen, som bidrar til transformasjon og bymessig utvikling. I Olaf Helsets vei 1 er eksisterende bygg ombygget og det er oppført ny bebyggelse med boliger, næringslokaler og torg. I Johan Scharffenbergs vei 75 er det også ferdigstilt boliger og daglig­vareforretning.

Intensjonen med planen er å endre eiendommens reguleringsformål, slik at den kan utvikles som boligområde. Formålet barnehage er også innpasset i planen. Utgangspunktet var en eiendom med kontorvirksomhet, forretning og lagerdrift. Eksisterende lagerbygg rives til fordel for ny boligbebyggelse. Kontorvirksomheten skulle opprettholdes, i kombinasjon med boliger, samt mulighet for mindre forretningsarealer.

I likhet med Olaf Helsets vei 1 legger planen til rette for å kunne bygge på og bygge om deler av eksisterende bygning mot Olaf Helsets vei. Ved etablering av forretninger kan bygget åpnes i den eksisterende fasaden mot Olaf Helsets vei, slik at forretnin­gene her bidrar til aktivitet rundt torget som er etablert ved stasjonsområdet.

FLERFUNKSJONELT BOLIGOMRÅDE PÅ SKULLERUD

 

Sted Skullerud, Oslo

Størrelse  ca 14 000 m2
Status  Vedtatt i 2016
Oppdragsgiver  BAJ AS
Type prosjekt  Reguleringsplan

Johan Scharffenbergs vei 91-93
Johan Scharffenbergs vei 91-93

Perspektiv illustrasjon

press to zoom