LIDSKJALVGUTUA/STORGATA 

SENTRUMSBEBYGGELSE I GRAN

Planområdet ligger midt i Gran sentrum med kort vei til togstasjonen. Gran kommune har et mål om tettstedsutvikling med «Alt på et sted», der alle hverdagsfunksjoner er tilgjengelig i det indre sentrumsområdet. Utvikling av planområdet vil bidra til å oppnå dette målet.

 

I dag er det parkeringsplass på store deler av planområdet, i tillegg til kontorbygg og en eldre enebolig. Flere bygninger langs Storgata er regulert til spesialområde bevaring som videreføres som hensynssone i ny reguleringsplan. Det planlegges for ny kvartalsstruktur, med boliger, kontorer og forretninger på gateplan mot den nye Miljøgata. Det skal sikres gode gangforbindelser og uterom mellom husene. All parkering skal legges til underjordisk parkering.

KVARTALSBEBYGGELSE

Sted Gran

Størrelse  ca 12,5 daa tomteareal
Status  Rammesøknad sendt
Oppdragsgiver TG Eiendom Gran AS
Type prosjekt  Bolig/næring/kontor/bevaring, regulering

Salgsstart vår 2019:  GranPark.no

Lidskjalvgutua, Gran Park
Lidskjalvgutua, Gran Park

Lidskjalvgutua

press to zoom