LILLE KIRKEHOLMEN

FRITIDSBOLIGER I SKJÆRGÅRDEN

Ny bebyggelse skal ta hensyn til og følge landskapet i skjærgården utenfor Kragerø.

Reguleringsplanen tok hensyn til topografi og sjø ved å plassere husene rundt en kanal på den østlige halvdelen av øya. En slik organisering gir de fleste fritidsboligene direkte tilgang til sjøen med båtplass foran huset. Gjestebåtplasser ble anlagt på sydsiden.

Det er gangveisystem mellom husene, friarealer og badeplass, og i form av brygger langs kanalen. Hustypene er inspirert av gamle sjøboder og sørlandsarkitektur, med karakteristiske utkraginger og fargevalg.

 

60 FRITIDSBOLIGER

Sted Kragerø

Størrelse  ca. 8 000m²  BRA
Status  Ferdigstilt 2002
Oppdragsgiver Naturbetong
Type prosjekt  Regulering, byggesak og oppfølging av oppføring

Lille kirkeholmen
Lille kirkeholmen
press to zoom