LILLO STUDENTHUS 

FRA KONTOR TIL STUDENTBOLIGER

Det er allment kjent at det er stor knapphet på studentboliger i Oslo. Ved semesterstart høsten 2016 var det over 7000 studenter på venteliste.  Sandakerveien 99 ligger svært godt lokalisert i forhold til Handelshøyskolen BI og sentralt i forhold til effektiv transport til øvrige studieinstitusjoner, og vil bidra til at det blir flere studenthybler sentralt i Oslo.

Området ved Storo er i endring fra store industri- og kontorbygg til nye boligprosjekter. Med tradisjonell lamellbebyggelse, høye boligblokker, klassisk karrébebyggelse og Lillo gård som en liten kuriositet midt i byen er området sammensatt av ulike uttrykk og tidsepoker. Det nye bygget føyer seg inn i bydelens stadig foranderlige landskap. 

Eiendommen besto av et eksisterende kontorbygg på 4 etasjer som ble ombygget til studentboliger og påbygd ytterligere 2 etasjer. Påbygde etasjer og fasaderehabilitering av eksisterende bygningsmasse er utformet slik at bygget samlet sett fremstår med et lettere uttrykk enn tidligere bygningsmasse. Selve fotavtrykket på tomta er det samme, men høyden følger ny bebyggelsen i Sandakerveien 99B og det stigende terrenget mot Grefsen.

Om-/påbygging har gitt plass til 208 studenter fordelt på 1-roms hybler og parleiligheter. Bygningen har et atrium med glasstak som gir lysinnslipp i det relativt brede volumet.

Det er etablert takterrasse med utsyn over byen. Den er delt opp med beplantning og levegger for å skape rom og soner. 

 

166 HYBELLEILIGHETER FOR STUDENTER

Sted Storo, Oslo
Størrelse  ca. 7020  m² BRA
Status  Ferdigstilt 2016
Oppdragsgiver  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Type prosjekt  Reguleringsplan og ombygging

Lillo Studenhus
Lillo Studenhus

Sett fra hjørnet Sandakerveien og Birch-reichenwalds gate.

press to zoom