Gårdsrommet
LINDERUD FLERBRUKSHALL 

Felix Arkitekter er engasjert som arkitekt i gjennomføringsfasen på prosjektet Linderud flerbrukshall som nå er under oppføring. Flerbrukshallen etableres i tilknytning til Linderud idrettsparkanlegg, og er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommunale aktører og Linderud IL. Hallen utføres i stålkonstruksjon, med sandwichelementer over en ringmur av prefabrikkerte betongelementer. Sidebygget med fellesfunksjoner som vestibyle, garderober, sosialt rom, trimrom mm. kles i trepanel. Den nærliggende kunstgressbanen skal være i bruk under byggingen.

Arkitekt for forprosjektet er Backe Idrettsbygg AS, som har rollen som ansvarlig søker i gjennomføringen. 

FLERBRUKSHALL  

Sted Linderud, Oslo 

Størrelse  1718m2 
Status  Detaljprosjektering, gjennomføring 
Oppdragsgiver Linderud Flerbrukshall AS / Asker Entreprenør AS
Type prosjekt  Flerbrukshall

Plan Skisse
Plan Skisse