ØDEGÅRDEN B13

SMÅHUSBEBYGGELSE

Tomten ligger på Ødegården i Lørenskog og er regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse.

Bebyggelsen er utformet som 7 kjedehus fordelt på to rekker, hvorav fire ligger i øvre rekke (mot øst) og tre ligger i nedre rekke (mot vest). Alle boligene er på 135 m2 BRA, har sedumtak og store, private uteplasser mot sørvest med gode solforhold.

 

Plassering av bebyggelsen muliggjør felles adkomstvei i midten av tomten. Det skrånende terrenget gjør at garasjene får ulik plassering i den øvre og den nedre rekken, på nederste plan i den øvre rekken og øverste plan i den nedre rekken. Plasseringen av de to rekkene med ulik høyde og inngangsplan gjør at den øvre rekken får god utsikt fra terrasser/oppholdsrom over taket på den nedre rekken. Volumene er forskjøvet i forhold til hverandre for å skjerme private uteplasser fra innsyn, og samtidig gi hver enkelt boenhet optimale sol- og utsiktsforhold.

Det er et sammenhengende grønt belte rundt bebyggelsen på sør og vestsiden.

7 BOLIGER PÅ LØRENSKOG

Sted Ødegården, Lørenskog

Størrelse  Totalt 950 m² BRA
Status  Under oppføring, godkjent ettrinnstillatelse
Oppdragsgiver Haneborgåsen utvikling AS
Type prosjekt  Bolig/kjedehus

Ødegården B13
Ødegården B13
press to zoom