ØDEGÅRDEN BARNEHAGE

BARNEHAGE PÅ LØRENSKOG

Barnehagen er organisert i 3 deler rundt et atrium: avdelingene, fellesrommene og personaldelen.

Avdelingene ligger i en knekt kjede under et samlende saltak, og henvender seg direkte ut mot utearealet, fra sørøst til sørvest. Avdelingene knyttes sammen med fellesfunksjonene gjennom en romslig korridor som knekker rundt atriet.

 

Allrommet, felleskjøkkenet og korridoren har store vindusflater mot atriet, og kan også åpnes ut mot atriet for å danne et sammenhengende rom ved behov.

Personaldelen ligger i 2. etasje over fellesfunksjonene, og knyttes visuelt sammen med resten av barnehagen gjennom store vindusflater inn mot atriet. Atriet fungerer dermed som et fokuspunkt for hele barnehagen, både funksjonelt og visuelt.

Avdelingene er organisert slik at fin- og grovgarderoben danner en forbindelse fra den interne fordelingskorridoren til utearealet. Lekerommene knytter seg på fingarderoben, som slik innlemmes som et potensielt lekeareal i avdelingen.

 

Skilleveggen mellom avdelingene og fordelingskorridoren skal bygges tykk nok til at den kan integrere funksjoner. Mot avdelingsrommene og stellerommene skal det integreres oppbevaringsenheter som skap, hyller og skuffer i selve veggen. Mot korridoren vil det være nisjer i forskjellige størrelser og høyder, med forskjellige farger som kan være små “huler” for barna.

Både lekeskur og vognskur for småbarnsavdelingene ligger som frittliggende konstruksjoner i uteområdet. Dette gjør at man lettere kan ha oversikt over de sovende småbarna fra avdelingene, og at lekeskurene er lettere tilgjengelig fra lekeplassene.

Uteområdet er prinsipielt delt i 3, med en hovedlekeplass i vest, en noe mer skjermet lekeplass for småbarnsavdelingene i øst, og et stort naturlig høydedrag i sør. Høydedraget bevares som en liten skog, for å stimulere til lek i naturen. Her kan det bygges hinderløype, en hytte i trærne og sklier som følger terrengets helning.

Lengst sørvest på tomten foreslås en flerbruksballbane, med små mål for fotball/håndball og lave basketballkurver. Et amfiteater bygd inn i terrenget ser ut mot ballbanen.

ARKITEKTKONKURRANSE

Sted Lørenskog

Størrelse  ca. 1156 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver Lørenskog kommune
Type prosjekt  Barnehage

Ødegården barnehage
Ødegården barnehage

Inngang

press to zoom