PARKHUSET

Parkhuset er en del av Pilestredet Park, boligprosjektet som er bygget på den fraflyttede tomten til det gamle Rikshospitalet i Oslo indre by. Pilestredet Park er tildelt Statens byggeskikkpris for 2007.

 

 

Utdrag fra Statens byggeskikkpris statutt:

Statens Byggeskikkpris er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser

som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø

kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.

Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet

knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges.

 

Parkhuset inngår som en del av den store og helhetlige satsingen på miljø som er gjort i dette området. For Pilestredet Park har det vært utarbeidet et særskilt miljøoppfølgingsprogram (MOP). Parkhuset har i tillegg fulgt et eget program med spesiell vekt på gjenbruk. I Parkhuset har en rekke materialer og elementer fra de gamle hospitalsbygningene som måtte rives da det nye boligområdet vokste frem, fått nytt liv.

Pilestredet Park fremstår i dag som et attraktivt og trivelig bomiljø der det er lagt vekt på å forme gode utearealer, så vel som god og miljøvennlig arkitektur. Plassene og passasjene mellom nye og gamle bygninger har et stort innslag av trær, busker, vann og skulpturelle elementer. Midt i Oslo by utgjør dette både et urbant bomiljø og en grønn lunge.

Målsetningen for Felix Arkitekter har vært å skape en syntese mellom gammelt og nytt. Prinsippet om gjenbruk har lagt føringer både for planløsninger og for det arkitektoniske resultatet.

Utvendig er det hovedsakelig fokusert på gjenbruk i forbindelse med ”tårnet” i det nordvestre hjørnet. Her er hovedinngangen rammet inn av granittsøyler fra det gamle Rikshospitalet, flankert av staselige gamle lamper på begge sider. Sokkelvegg og gesimslist i granitt danner et belte rundt hjørnetårnet og videre ned langs Langes gate. Denne delen av bygget har et klassisk og symmetrisk utrykk, i kontrast til det mer moderne utrykket ellers i bygget.

I fasaden forøvrig er det brukt fire ulike kledningstyper, to typer stein som er laget av oppskummet, gjenbrukt glass, en panelkledning i sukkerrørsimpregnert tre, og en fasadeplate som ikke inneholder helseskadelige stoffer. Store deler av taket dekkes av Sedum, et grønt tak som er gunstig for miljøet blant annet ved at det filtrerer sur nedbør.

I gangarealet innvendig er det montert noen gamle lamper fra Rikshospitalet. Trappen har gjenbrukte granittrinn som er lagt på nye stålvanger. I inngangshallen i 1. etasje er det plassert en stor veggmosaikk som tidligere prydet veggen på Rikshospitalets barneavdeling.

Parkhuset står nå ferdig og boligene er overtatt og innflyttet. Prosjektet har gitt kontoret mange positive erfaringer, og et godt utgangspunkt for nye oppdrag med fokus på gjenbruk og miljøtankegang.

64 leiligheter

Sted Oslo sentrum

Størrelse  ca. 3.500 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2006
Oppdragsgiver Skanska Bolig AS
Type prosjekt  Byggesak

Parkhuset
Parkhuset
press to zoom