Søk
  • esj898

BREEAM-NOR

Oppdatert: 10. des. 2019


Vi har ansatte med BREEAM-NOR sertifisering!

Miljø og bærekraft har alltid vært viktig for oss her på Felix Arkitekter. Dette har blitt belønnet med blant annet Statens byggeskikkpris i 2007, for Pilestredet Park, Skullerud torg var en av de nominerte til  Oslo bys arkitekturpris for 2014, og Youngskvartalet ble også trukket fram som en av tre finalister til  Statens pris for byggkvalitet.

Det er derfor også viktig for oss å sikre at våre ansatte har den seneste kunnskapen om bærekraftig bygg. På den måten bidrar vi litt til at Oslo forhåpentlig får beholde sin tittel som en verdens mest miljøvennlige byer, også i fremtiden.


Hva er BREEAM/BREEAM-NOR?


BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

Høyere markedsverdiHøyere leieinntekterStørre beleggLavere driftskostnaderØkt brukertilfredshetRedusert finansiell risiko

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.(1)

Kilde: byggtjeneste.no15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TIL MINNE