Søk
  • esj898

GRAN PARK

Oppdatert: 20. jan. 2020PLANOMRÅDET


Ligger midt i Gran sentrum med kort vei til togstasjonen. Gran kommune har et mål om tettstedsutvikling med «Alt på et sted», der alle hverdagsfunksjoner er tilgjengelig i det indre sentrumsområdet. Utvikling av planområdet vil bidra til å oppnå dette målet.

I dag er det parkeringsplass på store deler av planområdet, i tillegg til kontorbygg og en eldre enebolig. Flere bygninger langs Storgata er regulert til spesialområde bevaring som videreføres som hensynssone i ny reguleringsplan. Det planlegges for ny kvartalsstruktur, med boliger, kontorer og forretninger på gateplan mot den nye Miljøgata. Det skal sikres gode gangforbindelser og uterom mellom husene. All parkering skal legges til underjordisk parkering.


FØRSTE BYGGETRINN


Området skal bygges ut i to trinn, hvor 1. byggetrinn består av 46 leiligheter og 4 landlige eneboliger. Bygging av første del planlegges med oppstart høst/vinter 2019 og ferdigstillelse i 2021


LEILIGHETENE


Det tilbys 2-, 3- og 4-roms leiligheter i varierte størrelser, fra de mest arealeffektive 2 roms leilighetene på 45 kvm til de største leilighetene på 125 kvm med stor takterrasse. De aller største takterrassene er på hele 75 kvm.

Det planlegges bruk av bestandig tegl som fasademateriale på blokkene, i kombinasjon med tre. Kransekaken toppes med grønne sedumtak.

Bebyggelsen omkranser et felles grønt gårdsrom med parkmessig opparbeidelse. Det skal være felles drivhus for dyrking, trær til hengekøya, vannspeil og trampoline for barna.


ENEBOLIGENE


I tilknytting til gårdsrommet oppføres det 4 stk eneboliger på ca 140 kvm, med en helt spesiell bokvalitet. Disse får en særegen arkitektonisk utforming med rause vindusflater og ekstra takhøyde på stue og kjøkken, boareal over 3 etasjer og separat inngang direkte fra garasjen. Boligene får flere private uteplasser på terrasserte og solrike hager.

Eneboligene skal oppføres i tre med stedstilpasset fargepalett.StedGran

Størrelse:ca 12,5 daa tomteareal

Status: Detaljreguleringsplan

Oppdragsgiver: TG Eiendom Gran AS

Type prosjekt: Bolig/næring/kontor/bevaring, regulering97 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TIL MINNE