Søk

HVA ER BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR FOR OSS?


Bærekraftbegrepet rommer en rekke aspekter vedrørende energieffektivitet, arealbruk, reduksjon av klimagassutslipp og miljøvennlig materialbruk når nye bygg planlegges. En like stor del handler om gjenbruk, rehabilitering og renovering av eksisterende bygg.

Vi må nyttiggjøre oss det som allerede er bygd!


Felix Arkitekter har gjennomført flere rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter, og har opparbeidet en spesiell kompetanse innen vern og gjenbruk av eksisterende bygg. Vi utarbeider også kulturminnerapporter og registreringer av vernede bygg.


For å nevne noen prosjekter som inngår i denne kategorien har vi:

1. 2006 - Parkhuset, Pilestredet Park, Oslo

2. 2009 - Sagene Lunsjbar, Sagene, Oslo

3. 2013 - Lillo studenthus, Sandakerveien 99, Oslo

4. 2017 - Grønlandsleiret barnehage, Grønlandsleiret 73, Oslo

5. 2017 - Youngskvartalet, Youngstorget, Oslo

6. 2019 - Badebakken, Nydalen, Oslo

7. 2020 - Hasleveien 10, Carl Berners plass, Oslo1. Parkhuset inngår som en del av den helhetlige satsingen på miljø og transformasjon for Pilestredet Park i Oslo sentrum da det gamle Rikshospitalet skulle legges ned og et nytt boligområde skulle bygges. Det ble utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for området, og Parkhuset har i tillegg fulgt et særskilt program med spesiell vekt på gjenbruk. I Parkhuset har en rekke materialer og elementer fra de gamle hospitalbygningene fått nytt liv.2. Sagene Lunsjbar ble demontert, og bygningsdeler som kunne gjenbrukes ble merket og lagret. Råbygget ble satt opp med gjenbruk av dører, tømmer i vegger, samt bærende søyler og dragere fra Kaysalen. Fargevalg er gjort på bakgrunn av bygningens fargehistorikk, og det er benyttet tidsriktig panel og detaljering. Kjøkken, toaletter og andre nye rom og installasjoner har fått et mer moderne preg. Historien sitter i veggene selv om mange av dem er nye.3. Lillo studenthus er et prosjekt hvor et eksisterende kontorbygg på 4 etasjer ble bygget om og påbygd ytterligere 2 etasjer for å gjøre plass til 208 studenter. Bygget ble utformet slik at det fremstår med et lettere uttrykk enn før ombyggingen.4. Grønlandsleiret barnehage har 4-avdelinger og ble ferdigstilt i 2017. Barnehageprosjektet omfatter to bakgårdsbygninger, hvor begge skulle bevares og ombygges. Den nordre bygningen skulle restaureres i henhold til planbestemmelsene og retningslinjer fra byantikvaren. Bruksendringen til barnehage forutsatte imidlertid en del inngrep i fasaden for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn. Den sydlige murbygningen var ikke underlagt det samme bygningsvernet, og her ble det utført en mer omfattende ombygging.5. Youngskvartalet omfatter tre murgårder som er rehabilitert og en ny kontorbygning i bakgården som tilbygg til eksisterende kontorbygning. Murgårdene er fra siste halvdel av 1800-tallet (1861 - 1874), og representerer Oslos tidligste murgårdsbebyggelse. Bygårdene stod for fall og i fare for riving før de ble vernet i 2002. Bygningenes historie kan fortsatt leses i det nye interiøret der eksisterende trebjelker og murvegger er eksponert. Fasader mot omkringliggende gater og Youngstorget er åpnet opp, og originale farger og overflater er tilbakeført. Syv restauranter har inngang på gatenivå, mens etasjene over restaurantene inneholder kontorlokaler med store takvinduer og synlige tømmerbjelker. Bakgården megler overgangen mellom de gamle bygårdene og det nye tilbygget, med rom for uteservering.6. Badebakken var et av Felix Arkitekters første oppdrag, og etter 17 år meldte det seg et behov for rehabilitering av fasadene. Sameiet ønsket seg en oppdatert fargepalett når blokkene skulle males på nytt. Tanken bak det nye fargekonseptet var å få en tydeligere sammenheng mellom fasader mot veien og mot gårdsrommet, og samtidig en bedre sammenheng i den overordnede fargepaletten for bygningene især og med Oslo generelt. I samarbeid med Koi Fargestudio har Felix Arkitekter satt sammen en ny palett inspirert av historiske Oslo-farger. Det er ikke alltid det er så mye som skal til for å tilføre bygget noe nytt ved rehabilitering, og boligkomplekset fremstår nå som mer moderne og attraktivt.7. I Hasleveien 10 på Carl Berner bygges den vernede teglsteinsbygningen om til næring i 1.etasje og boliger i 2. etasje og loft som del av en større kvartalsutbygging. Pengeskapsfabrikken Viig & Vraalsen A.P. Foss A/S flyttet til Hasleveien 10 i 1919 og hadde produksjon i lokalene frem til 1989. Det er satt inn nye og store takvinduer for å sikre gode lysforhold i leilighetene. De originale vinduene er bevart, og gir særpreg til boligene.


71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TIL MINNE