Søk
  • esj898

REGULERINGSPLAN VEDTATT

Endelig ble reguleringsplanen for Berget vedtatt av kommunestyret i Nittedal!


Planen er i tråd med kommuneplanen og regional plan om mer bymessig fortetting på Rotnes, og det er innarbeidet gode bokvaliteter i prosjektet med solrike og skjermede uteplasser, gjennomtenkte planløsninger og varierte leilighetsstørrelser. Prosjektet planlegges med grønne tak og energibrønner. Byggene er terrassert mot sør og vest for å optimalisere solinnslipp til leilighetene og gi store takterrasser, og disse utskjæringene i bygningsvolumene kles i tre.


I planarbeidet er det lagt særlig vekt på gode gangforbindelser gjennom området og tilknytting til idretts- og skoleanlegg i umiddelbar nærhet. Området skal bygges ut trinnvis, med bygging av 3 blokker som første byggetrinn. Det er eksisterende eneboliger på søndre del av planområdet som etterhvert kan bygges ut i henhold til planen.


Vi ser frem til å starte med byggesøknaden!

Illustrasjon: EVE Images

Sjekk ut prospektet til Bjertnes portal her

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

TIL MINNE