Eksteriør 4.jpg
RØRVIK HAGE

INNOVATIVT LANDBRUK

I 2015 ble det satt i gang planarbeid for et sjønært område på Hurum. Felix Arkitekter har kommet inn i planprosessen i 2020 etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn. Det planlegges for etablering av besøksgård, kolonihytter og parsellhager.

Det planlegges for at dagens gårdsbruk skal benyttes til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På besøksgården kan det oppføres paviljong/lysthus, piknikkområde, forsamlingshus o.l. for at folk kan møtes og være sammen.

Der det i dag er åker foreslås 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene.

Det legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.

Sted Rørvik, Hurum

Størrelse  ca. 24 daa
Status  Til sluttbehandling 
Oppdragsgiver Drammen Bolig AS
Type prosjekt  Plan

Besøksgård
Besøksgård
press to zoom