ROSENKRANTZ’ GATE 7

UTVIDET TRAPP OG NY RAMPE FOR BYGÅRD FRA 1847

Rosenkrantz’ gate 7 står på byantikvarens liste over verneverdige bygninger, og oppdragsgiver hadde behov for et universelt utformet inngangsparti med rullestoltilgjengelighet. For å minimere den visuelle konsekvensen av en endring i inngangspartiet, ble det prosjektert en rampe i to deler langs fasaden, som til sammen stiger bare 50cm til hovedinngangen på bygningen. Den resterende stigningen på 10cm til heisen opptas av en rampe i bygningens romslige vindfang.

 

Den eksisterende trappen er trukket noe ut i fortauet, slik at rampen blir en del av denne. Ny rampe er utført i samme type stein som eksisterende trapp. Det var tenkt at håndløper i tre skulle gråne naturlig for å stå i stil til bygningens gråtoner, men denne er i ettertid blitt malt i en bruntone lik vinduskarmene. Den utvendige rampen har ikke rekkverk på grunn av sin beskjedne høydeforskjell, og vil derfor oppleves mer som en landskapsbearbeiding enn et bygningsinngrep.

UTVIDET TRAPP OG NY RAMPE

Sted Rosenkrantz gate 7, Oslo
Status  Ferdigstilt 2009
Oppdragsgiver Oslo Håndverks- og Industriforening
Type prosjekt  Byggesøknad, detaljering, gjennomføring

Rosenkrantz gate 7
Rosenkrantz gate 7
press to zoom