ROTNESBEITET 

«HESTHAGAN»

 

Tomteområdet ligger – i likhet med store deler av Nittedals boligbebyggelse – i en østvendt dalside. Terrenget er til dels bratt. Ovenfor brer den etablerte småhusbebyggelsen seg oppover dalsiden, med utsyn mot Nitelva og den skogkledde åsen på østsiden av dalen. Boligprosjektet Rotnesbeitet ligger i randsonen til det grønne jordbrukslandskapet som omkranser Rotnes Bruk, og er et tidligere hestebeite.

Reguleringen av Rotnesbeitet ble en langtrukken og komplisert prosess fram til vedtaket i 2012. I planområdet inngår en allerede oppført barnehage, og når boligprosjektet ferdigstilles er barnehagen tilgodesett med en ny og trafikksikker gangveiatkomst.

Bebyggelsen er oppdelt i flere volumer, som er innbyrdes forskjøvet og avtrappet for å gi en harmonisk tilpasning til landskapet og omkringliggende bebyggelse. Voluminndeling og detaljutforming av balkonger, svalganger og trappehus fremheves gjennom fargebruken. Det benyttes trepanel med jordfarger i fasadene for å knytte prosjektet til småhusbebyggelsen i området.

Boligprosjektet omfatter 28 leiligheter fordelt på 3 hus, sammenbundet med svalganger, og med heisforbindelse til garasjekjeller. Prosjektet gjennomføres med prefabrikkerte moduler. Boligarealet er fordelt på 2-, 3-, og 4-roms leiligheter, alle med egen balkong eller uteplass på terreng. Leilighetene på øverste plan vil få private takterrasser. Åtte av leilighetene i de to nedre etasjene i mellombygget hus B er planlagt for ungdommer med særskilte behov, og finansieres av Husbanken.

28 LEILIGHETER I MODULBYGG

Sted  Stasjonsveien 9, Nittedal
Størrelse  ca. 2425 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver  Rotnesbeitet AS c/o Stor-Oslo Prosjekt AS
Type prosjekt  Reguleringsplan og byggesak

Rotnesbeitet
Rotnesbeitet
press to zoom