SAGENE LUNSJBAR

MELLOM BEVARING, RESTAURERING OG NYBYGG

 

Sagene Lunsjbar ble oppført ca. 1850, og skal angivelig være Oslos nest eldste kafé.

Sagene Lunsjbar sto på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger, og var i svært dårlig stand. En rehabilitering uten forutgående demontering ville være vanskelig å gjennomføre. Vinteren 2005/2006 ble bygningen demontert, og bygningsdeler som kunne gjenbrukes ble merket og lagret. Råbygget ble satt opp med gjenbruk av dører, tømmer i vegger, samt bærende søyler og dragere fra Kaysalen. Fargevalg er gjort på bakgrunn av bygningens fargehistorikk, og det er benyttet tidsriktig panel og detaljering. Kjøkken, toaletter og andre nye rom og installasjoner har fått et mer moderne preg.

19.02.2007 ble Sagene Lunsjbar gjenåpnet av ordfører Per Ditlev-Simonsen, med en rekke gjester fra Oslo kommune til stede.

BAR OG RESTAURANT

Sted Sagene, Oslo
Størrelse  345 m² BRA
Status  Ferdigstilt ferbuar 2007
Oppdragsgiver  Naturbetong AS
Type prosjekt  Næring, rehabilitering og vern

Sagene Lunsjbar
Sagene Lunsjbar

Etter rehabilitering

press to zoom