SAGENE PANORAMA

MED UTSIKT OVER OSLOFJORDEN

 

Bebyggelsen er oppført med tre blokker i 4-5 etasjer, med 1-, 2-, og 3- roms leiligheter i varierende størrelse. Det er felles takterrasse med beplantning og ulike oppholdssoner, i tillegg til balkonger og indre gårdsrom. Sportsboder og parkeringsplasser er plassert i kjelleren.

Tomten ligger i et område hvor typisk karrébebyggelse med lukkede kvartaler og mer spredt blokkbebyggelse møtes. Bebyggelsen følger karrébebyggelsen langs Arendalsgata og Maridalsveien, mot Bentsegata følges den mer spredte blokkbebyggelsen opp i bebyggelsesstrukturen. Gårdsrommet åpner seg mot denne gaten for å markere åpenheten mellom byggene og for å bryte opp fasaden mot nabobebyggelsen. Fasadene har en kombinasjon av tegl og treverk, noe som gjenspeiler materialene i området omkring.

Som en del av prosjektet ble Sagene Lunsjbar bevart og renovert og gitt en verdig plass. Plassen ved Lunsjbaren er integrert i bebyggelsen, som et offentlig rom ved inngangen til boligene og et positivt innslag til bomiljøet og nærområdet forøvrig.

73 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted Sagene, Oslo
Størrelse  ca 5227 m² BTA
Status  Ferdigstilt desember 2004
Oppdragsgiver  Naturbetong AS
Type prosjekt  Bolig med næring

Sagene Panorama
Sagene Panorama
press to zoom