SE OG LÆRDAL 

KUNSTSENTER I LÆRDAL

Senteret skal ha en klar holdning til konteksten det skal plasseres i, og det nye bygget skal i minst mulig grad føre til inngrep i det eksisterende Villakssenteret. Det nye bygget skal i materialitet og form stå i kontrast til det eksisterende Villakssenteret, slik at byggene kan stå sammen, men ha ulik arkitektonisk egenart som understreker byggenes ulike funksjon og byggeår.

Kunstsenteret skal være et signalbygg i Lærdal og stå som fondvegg i aksen som dannes fra Øyraplassen. Bygget skal henvende seg i alle retninger; mot det eksisterende bygget, mot sentrum av Lærdal, mot elva, mot fjellene og mot fjorden. Galleribygget skal ha både introverte og ekstroverte rom for opplevelse av henholdsvis kunst og landskap.

3. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse

Sted Lærdal

Størrelse  ca. 8.000 m² BRA
Status  2006
Oppdragsgiver Lærdal kommune
Type prosjekt  Regionalt kunstsenter for Sogn

Se og Lærdal
Se og Lærdal

Collage Perspektiv

press to zoom