SKULLERUD TORG I & II

OMBYGGING OG NYBYGG

Skullerud Torg I & II er en urban bolig- og næringsutbygging rett ved Skullerud T-banestasjon. Blokk A er en ombygging/påbygging av et eksisterende kontor­bygg, og rommer både boliger og næring. Blokk B og C er nybygde leilighetsbygg.

Prosjektet er organisert rundt to plasser med ulik karakter og grad av offentlighet. Plassen i sydøst er et urbant torg tilgjengelig for alle og torget knytter seg til sporveisområdet og Olaf Helsets vei, mens plassen i nordvest utformes som et mer halvprivat skjermet gårdsrom for beboerne. Plassene knyttes sammen av en diagonal gangforbindelse gjennom boligområdet, som vil være med på å aktivisere både torget og gårdsrommet. Underetasjen i blokk A rommer mindre forretningsarealer med fasade mot torget, og vil gi liv til plassen her.

De to nye byggene utformes som lameller med forskyvninger i fasadelivet. Byggene har svalganger ut mot bussveien som omkranser tomta i nord og øst, og alle balkonger er vendt inn mot det skjermede gårdsrommet. Svalgangene er tegnet romslige slik at de kan fungere som brukbare uterom, samtidig som variasjon i fasaden oppstår i det vertikale spillet mellom skjermene på svalgangen og den faktiske bygningsfasaden innenfor. Fasadene inn mot gårdsrommet brytes opp ved hjelp av skillevegger og flyttbare solskjermer i tre.

På bygg B er det et 14 meter høyt veggmaleri, malt av Gilles & Cecilie Studio. Den fikk navnet BIRD NEST.  Inspirasjonen kommer fra 209 fuglearter som er observert i området. De har malt lokale fugler som grønnfink, skjære, rørsanger, linerle, gråfink, blåmeis, bokfink, kjøttmeis og steinskvett. Se også på vår blogg.

135 LEILIGHETER OG NÆRING

Sted Skullerud, Oslo

Størrelse  ca. 12600 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver Stor-Oslo Prosjekt AS
Type prosjekt  Bolig, næring, prosjek­tering, byggesak

Skullerud Torg  I & II
Skullerud Torg I & II
press to zoom