SKULLERUD TORG III

URBANT VED MARKA

Prosjektet omfatter blokkbebyggelse i 4-5 etasjer pluss underetasje, med 78 leiligheter fordelt på tre bygg. Bebyggelsen er organisert i lameller med størst byggehøyde i områdets sydøstre hjørne med avtrapping mot vest og nord. I tillegg til boligene inneholder Skullerud Torg III en dagligvareforretning som ligger delvis under terreng.

Utforming av de tre boligblokkene er resultat av ønsket om maksimal utnyttelse kombinert med et stramt budsjett, samt krav om attraktive leiligheter og uteoppholdsarealer. Situasjonen kompliseres av en høyspentledning som begrenser bruken av store arealer til parkering og trafikk.

 

Det er benyttet bølgeblikkplater i fasaden. Platene er fordelt i felt som forstørrete piksler, eller som legoklosser. Intensjonen var å fragmentere og løse opp store, flate fasadearealer. Fargevalget bidrar til oppløsningen mot himmel og skyer. Kledningen fungerer som et skall som skjermer beboere fra den urbane situasjonen, mens den åpner seg i størst mulig grad mot lys og utsikt. Dermed er fasader mot syd, vest og delvis mot nord åpnet, mens østfasadene på alle tre blokker er lukket. Prioriteringen i materialvalget følger samme skjema – arealer der menneskene ferdes og oppholder seg (balkonger, terrasser, uteoppholdsarealer) er utført enten i myke, organiske materialer (beiset tre, limtre) eller er av høy taktil kvalitet (rustfritt stål, glass og glatt betong).

Fellesområder på terreng vil bli utført med gangveier med belysning, lekeplass, grillplass med mer.

LEILIGHETER OG BUTIKK

Sted Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud – Oslo

Størrelse  ca. 8.900 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver Stor-Oslo Prosjekt AS
Type prosjekt  Bolig og næring: regulering, prosjek­tering, byggesak

Skullerud Torg III
Skullerud Torg III
press to zoom