SMIETANGEN

NY HAVNEFRONT

Smietangen i Langesund er en tidligere industritomt som er omregulert og klargjort for transformasjon til boligområde. Med unntak av en mindre del som er avsatt til kystkultursenter, skal hele tangen omkranset av vann utbygges med nye boliger.

 

I en invitert konkurranse leverte Felix Arkitekter forslag til utforming av bebyggelsen. En viktig forutsetning for konkurransen var å vise hvordan bebyggelsen kan bygges med moduler. En annen utfordring var å vise hvordan garasjeetasjen som er plassert midt på tomta kan integreres som en del av boligområdet med utearealer på lokk.

 

Vårt forslag viser et fleksibelt grep hvor etasjehøyden kan endres etter hvor mange enheter man ønsker, uten at det arkitektoniske uttrykket eller bokvaliteten svekkes. Tetthet og utnyttelse øker gradvis mot nord, for å sikre gode solforhold og en harmonisk overgang til eksisterende småhusbebyggelse i sør. Bebyggelsen er vist med skiftende skråtak og oppbrutte volumer, som til tross for sin moderne utforming, drar veksler på Langesunds mer tradisjonelle byggeskikk.

 

Bebyggelsen er plassert slik at alle boligene har utsyn mot vannet, og det er sikret romslige og sammenhengende utearealer mellom bebyggelsen. Det er vist en blanding av tomannsboliger og blokkleiligheter. På det midtre feltet er tomannsboliger utformet slik at de bretter seg rundt og skjuler parkeringsetasjen i sin helhet. Reguleringsplanen legger til rette for oppføring av et høyhus i det nordøstre hjørnet av tomta. Vårt forslag viser et bygg med lite fotavtrykk, delvis hevet på stolper, men med en markant profil som vil fungere som et orienteringspunkt i Langesund. De bevegelige skoddene i tre omslutter bygget, et gjentagende element også i de øvrige hustypene.

  

All bebyggelse er utformet med tanke på modulbygging, med trekledning i lyse, værbitte toner.

BOLIG 

 

Sted  Smietangen, Langesund

Areal  110 boliger

Status  Avsluttet

Oppdragsgiver  Porsgrunn Bamle Borgestad Boligbyggelag

Type  Konkurranse

Smietangen
Smietangen

Smett mellom blokkene

press to zoom