SOGN STUDENTBY 

NYE STUDENTBOLIGER I GAMMELT BYGG

Sogn studentby ble opprinnelig bygd som deltakerlandsby til OL i Oslo 1952. De to blokkene langs Jon P. Erliens avsluttes med en mindre 1 ½ etasjers bygning som inneholder en leilighet. Dette var tidligere en stor leilighet (vaktmesterleilighet) som nå bygges om til 5 hybler med felleskjøkken. Fasadeendringen innebærer etablering av takark mot vest med et relativt beskjeden uttrykk, der utforming og materialbruk tilsvarer allerede etablert ark på tvillingblokken.

5 HYBLER MED FELLESKJØKKEN

Sted Jon P. Erliens vei 13, Oslo

Størrelse  ca. 230 m² BRA
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Type prosjekt  Ombygging

Sogn Studentby
Sogn Studentby

Ferdig

press to zoom