SØRENGA D1b-7, BYGGETRINN 5

LEILIGHETER VED SJØBADET MED FJORDUTSIKT

Prosjektet er et av 8 kvartaler på Sørengutstikkeren i Bjørvika og er tegnet av Jarmund/Vigsnæs AS. Det er den ytterste tomten helt sørøst i området med fritt utsyn til sjø og park, som utgjør byggetrinn 5 på Sørenga. Bygningsmassen består av en sammenstilling av overlappende volumer som trappes i en spiralform fra nord mot sørvest for å gi mest mulig lys og utsikt til leilighetene og det indre gårdsrommet.  På bakkeplan er det restauranter som henvender seg mot sentralparken, havnepromenaden og sjøbadet. I henhold til bestemmelser i bebyggelsesplanen for hele området er bygget kledd i Sørengategl, mens det er innslag av panel på inntrukne balkonger. På taket er det en stor felles terrasse, i tillegg til private terrasser. De takene som ikke har terrasser er dekket med sedum. Boligene ble innflyttet i 2015.

 

Felix Arkitekter har kommet inn i prosjektet i gjennomføringsfasen som ansvarlig søker og med ansvar for arkitekturprosjektering.

LEILIGHETER OG NÆRING

Sted Sørengkaia 120-146, Oslo

Størrelse  ca. 8100 m² BRA
Status  Ferdigstilt 
Oppdragsgiver Sørenga Utvikling – Veidekke Entreprenør AS
Type prosjekt  Bolig - gjennomføring

Sørenga
Sørenga
press to zoom