.jpg
STYRMOES VEI 16

NY TREMANNSBOLIG 

Det foreslås å erstatte dagens enebolig med en tremannsbolig. Tomten i Styrmoes vei har særskilte kvaliteter med gode solforhold, nærhet og utsyn til sentrum i Drammen. Den foreslåtte bebyggelsen er en videreutvikling av typologien som kjennetegner gata, der en stor andel av den historiske bebyggelsen i Styrmoes vei består av 2- og 4-mannsboliger fra etableringen av boområdet på 30-tallet.

Bebyggelsen er delt opp i tre sammenkoblete bygningsvolumer. Volumene er forskjøvet slik at utsiktsforhold for alle tre boliger optimaliseres, samtidig som plasseringen av boligene gir utearealer på bakken skjermet mot støy og innsyn.

 

Fasadene er illustrert med avdempede farger og matt overflate, med enkelte variasjoner i farge og stående/liggende panel som fremhever det arkitektoniske uttrykket. De store vindusflatene bryter opp og byr på refleksjon og lys både innenfra og utenfra. Saltak er orientert parallelt med veien og resten av bebyggelsen i området.

Sted Styrmoes vei 16, Drammen

Størrelse  ca. 223 m² BYA 
Status  Rammetillatelse
Oppdragsgiver Privat
Type prosjekt  Tremannsbolig

press to zoom