SYNNFJELL 

TILBYGG FRITIDSBEBYGGELSE 

Eksisterende fritidsbebyggelse er en laftet tømmerhytte fra 2007. Tiltakshaver ønsker seg et tilbygg, med et moderne uttrykk i kontrast med eksisterende bygg og med store glassflater. 

Det nye tilbygget går over 2 plan for å maksimere utsikt og gi minst mulig fotavtrykk og inngrep i naturen. Takterrassen i 2. etasje er bygget inn i huskroppen for å skape rom mellom eksisterende bygg og tilbygg, og grepet gir et åpent og luftig uttrykk. Her får man tilgang til utsikt fra et skjermet, nytt uteareal. Store glassflater i 1. etasje gir også et skille mellom nytt og gammelt. Tilbygget vil bli oppført med stående treverk som vil gråne naturlig over tid og på denne måten gli inn i naturen. 

Tilbyggets takutforming er et asymmetrisk saltak med to forskjellige takvinkler. Det asymmetriske saltaket er et sentralt element i dette prosjektets arkitektur og er en moderne vri på de to eksisterende takvinklene. Taket vil gi bebyggelsen en eksteriørmessig tydelig karakter, men også mulighet for varierte og spennende rom i bygningenes øverste etasje. En ny bod er tilknyttet hytta og blir en forlengelse av tilbygget i øst og gir et skjermet inngangsparti. Når boden er integrert i hytta på denne måten, gir det en roligere fjernvirkning med færre bygninger.

Det nye tilbyggets moderne utforming er tilpasset eksisterende hytte, slik at den harmoniske helheten som preger området ivaretas. 

Sted Synnfjell, Nordre Land kommune 

Størrelse  50 m2 BYA / 62 m2 BRA 
Status  Gitt IG 
Oppdragsgiver Privat
Type prosjekt  Tilbygg hytte

press to zoom