VESTGRENSA STUDENTBY 

Prosjektet bestod av en ombygging av fellesareal på plan 1 og kjeller til 4 stk. hybler og felleskjøkken. For å kunne bruke kjelleren til boligformål er deler av terrenget blitt senket . Ny fasade er tilpasset eksisterende fasade, og ombyggingen er dermed lite synlig.

4 HYBLER MED FELLESKJØKKEN

Sted Trimveien 6, Oslo

Størrelse  ca. 100  m²
Status  Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Type prosjekt  Ombygging

Vestgrensa Studentby
Vestgrensa Studentby
press to zoom