Perspektiv 3_Final_personer.jpg
VESTLIVEIEN 37

ERSTATTE DAGENS ENEBOLIG MED EN TREMANNSBOLIG. 

Det foreslås å erstatte dagens enebolig og verksted med 3 stk 2-mannsboliger. Tomtens langstrakte areal utnyttes, slik at alle boligene får hageareal mot sør og vest. Husene plasseres forskjøvet i forhold til hverandre, og det stigende terrenget utnyttes for å optimalisere solinnslipp for boligene, og hver bolig har private, grønne hagearealer. Nye bygninger skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha former, volum og materialvalg tilpasset omgivelsene, fremme gode gate- og uterom, og ta vare på eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. 

Det jobbes nå med rammesøknad. 

Sted Vestliveien 37

Størrelse  ca. 660 m2 BYA 
Status  Rammesøknad
Oppdragsgiver Privat
Type prosjekt  Tremannsbolig

press to zoom