YOUNGSKVARTALET 

REHABILITERING AV TRE GAMLE BYGÅRDER OG NYTT KONTORBYGG

 

Prosjektet Youngskvartalet utgjør et av Oslos mest sentrale gatehjørner, som del av bebyggelsen som omkranser Youngstorget. De tre murgårdene er rehabilitert og en ny kontorbygning har fått plass i bakgården som tilbygg til eksisterende kontorbygning.

 

De tre murgårdene Torggata 13, Youngs gate 7 og Youngs gate 9 er fra siste halvdel av 1800-tallet (1861 - 1874), og gårdene representerer Oslos tidligste murgårdsbebyggelse. Bygårdene ble glemt og i stod i fare for å bli revet før de ble vernet i 2002. Bygårdene har huset ulike virksomheter, blant annet slakteri, bryggeri og stall. Bygningenes tidligere historie kan leses i det nye interiøret der eksisterende trebjelker og murvegger er eksponert. Fasader mot omkringliggende gater og Youngstorget er åpnet opp og tilpasset moderne bruk, med originale farger og overflater som opprinnelig oppført. Syv innovative restauranter har inngang på gatenivå, og igjen er det kommet slakteri og mikro-bryggeri i bygårdene. Etasjene over restaurantene inneholder kontorlokaler med takvinduer og synlige tømmerbjelker. Bakgården mellom bygårdene og tilbygget er offentlig tilgjengelig, med rom for uteservering.

 

I bakgården er det oppført en 8-etasjers kontorbygning som er knyttet sammen med eksisterende kontorbygning med en felles hovedtrapp. Kantinen for kontorlokalene ligger på bakkenivå, mens kontorlokaler opptar de øvrige etasjene. Den ytre fasaden er kledd med prefabrikerte elementer i kobber og demonstrerer en nyskapende bruk av dagens konstruksjonsmetoder med mekanisert søm som spenner fra hvert gulvnivå. Kobberfasadene vil med tiden få en patina som danner et rolig bakteppe til de vernede bygårdene. Prosjektet Youngskvartalet gir området et løft, både estetisk og for bylivet.

Kristin Jarmund Arkitekter utarbeidet reguleringsplan for området. Fabel Arkitekter (tidl. ØKAW) var designansvarlig frem til gitt rammetillatelse. Felix Arkitekter har vært arkitekt i detaljprosjekteringsfasen frem til ferdigstillelse.

RESTAURANTER OG KONTORER

Sted  Youngstorget, Oslo
Status  Ferdigstilt 2017

Størrelse 8250 m² BRA
Oppdragsgiver  Entra/ Industri Energi / Veidekke
Type prosjekt  Detaljprosjektering / gjennomføring.

 

Youngskvartalet ble nominert til Statens pris for byggkvalitet 2018, og fikk hedrende omtale. Gratulerer til Lund+Slaatto med vinnerprosjektet Ulstein Arena. 

Artikkel i CopperConsept.org

Youngskvartalet
Youngskvartalet

FØR

press to zoom